ANBI

Stichting Cultuurpodium Den Dolder beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

U kunt zich ook aanmelden als Vriend voor €50,- per jaar + 1 toegangskaart naar keuze of Boezemvriend voor €100,- per jaar + 2 toegangskaarten naar vrije keuze.

Het is natuurlijk ook mogelijk om gebruik te maken van de ANBI status van de stichting en voor een langere periode u te verbinden met het Cultuurpodium door een schenking te doen met fiscaal voordeel.

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met het Cultuurpodium .