Sponsoring

Dankzij sponsoring van onderstaande organisaties kunnen wij de toegangsprijzen laag houden en zijn de concerten van een hoog niveau en toegankelijk voor een breed publiek.

  • Gemeente Zeist
  • Fonds Podium Kunsten
  • Van Tellingen-Pul Stichting
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Rabobank

Draagt u ons een wamt hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Den Dolder? Steun ons dan door een geldelijke bijdrage en/of vrijwilliger worden.

Als u ons als particulier of bedrijf wilt steunen, dan hoort Ruud van der Sar (financiën) dat graag van u: 06 57315442 of mail rj.vandersar@casema.nl

Wilt u vrijwilliger worden bij ons? U bent van harte welkom! Graag contact opnemen met onze coördinator Job Olij : 06 53375974 of mail j.olij@ziggo.nl

Stichting Cultuurpodium Den Dolder beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close