Wie zijn wij

Cultuurpodium Den Dolder creëert een cultureel podium voor klassieke en eigentijdse muziek, kleinkunst en overige culturele activiteiten voor alle inwoners van Den Dolder en directe omgeving. Wij zijn een stichting en organiseren maandelijks (10 keer per jaar) concerten en uitvoeringen door professionele musici, acteurs en cabaretiers. Deze vinden plaats in de Maria Christina Kerk in Den Dolder.

Dankzij sponsoring door een aantal organisaties en particuliere giften kunnen wij de toegangsprijzen laag houden en zijn de concerten toegankelijk voor een breed publiek.

De activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door een team van enthousiaste vrijwilligers. Hieronder leest u wie wat doet. De uitgenodigde musici en kleinkunstenaars krijgen een reële vergoeding. Wij werken nauw samen met andere culturele podia in de regio.

Onderstaande documenten kunt u hier lezen of downloaden:

Bestuur

Mieke van der Ploeg/ voorzitter
Dick van Lier/ secretaris
Ruud van der Sar/ financiën

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Anita van Soest, Johan Ehrlich en Willem Feenstra: artistieke commissie
  • Willem Feenstra: coördinator geluidstechniek
  • Job Olij: coördinator vrijwilligers, zaalopbouw en catering
  • Emely Dekkers: coördinator communicatie/website
  • Vrijwilligers

Voorzitster Mieke van der Ploeg

Afbeelding 1 van 9

Wilt u vrijwilliger worden bij ons? U bent van harte welkom! Graag contact opnemen met onze coördinator Job Olij : 06 53375974 of mail j.olij@ziggo.nl

KvK-nummer 58885846
Btw-nummer 8532.23.452.B01
Bankrekening NL07  RABO 0146 0339 14


Sponsoring

Dankzij sponsoring van onderstaande organisaties kunnen wij de toegangsprijzen laag houden en zijn de concerten van een hoog niveau en toegankelijk voor een breed publiek.

  • Gemeente Zeist
  • Fonds Podium Kunsten
  • Van Tellingen-Pul Stichting
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Rabobank

Draagt u ons een wamt hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Den Dolder? Steun ons dan door een geldelijke bijdrage en/of vrijwilliger worden.

Als u ons als particulier of bedrijf wilt steunen, dan hoort Ruud van der Sar (financiën) dat graag van u: 06 57315442 of mail rj.vandersar@casema.nl

Stichting Cultuurpodium Den Dolder beschikt over een ANBI-verklaring. Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd. Het voordeel van schenken aan instellingen met zo’n verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close